Đóng

Bãi biển Mỹ Khê – Đà Nẵng hiện nay đang là điểm nóng về vấn đề ô nhiễm. Dưới đây là một đoạn phim ngắn về hiện trạng nước thải chảy tràn trực tiếp ra bãi biển Mỹ Khê – Đà Nẵng. Đã đến lúc cả cộng đồng phải chung tay, cùng nhau giải quyết các vấn đề môi trường đang ngày càng trở nên ô nhiễm trầm trọng hiện nay.

Nguồn: Kazunari Fujimoto

Bài viết liên quan