Đóng
113

Dự Án JSC – 16m3/ngày đêm

Dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại JSC Thông tin dự án Chủ đầu tư: Japanese SMEs Development JS Company. Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Công suất: 16m3/ngày. Giới thiệu Công ty cổ phần phát triển doanh nghiệp […]

17/05/2018

japan-best-food

Dự Án Japan Best Food – 25m3/ngày đêm

Dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại Japan Best Food Thông tin dự án Chủ đầu tư: Japan Best Food Địa điểm: KCN Long Đức, Xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai. Công suất: 25m3/ngày Giới thiệu Công Ty TNHH Japan Best […]

16/05/2018

sagawa

Dự Án Sagawa – 25m3/ngày đêm

Dựa án xử lý nước thải tại Sagawa Thông tin dự án Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sagawa Việt Nam Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai Công suất: 28m3/ngày Giới thiệu Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam […]

15/05/2018

hoang-phuc

Dự án Hoàng Phúc – 5m3/ngày đêm

Vào tháng 6/2016, chúng tôi đã cung cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy sản xuất công ty Hoàng Phúc International, công suất 05 m3/ngày đêm. Xem thêm bảng kiểm tra chất lượng nước đầu ra: Outlet Test Report_Hoang Phuc […]

14/05/2018