Đóng

vnamese

Thông tin về Chúng tôi                        Catalouge                                  Liên hệ

OKAMURA VIETNAM CO.,LTD.

   Địa chỉ : Số 70, Đường số 11, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam

Phụ trách tiếng Nhật: Ms. Kita – MOB: +84-(0)90-994-8808   Email: m-kita@okamura-industry.co.jp

Phụ trách tiếng Việt: Ms. Anh – MOB: +84-(0)93-444-3632     Email: t-anh@okamura-industry.co.jp

Bài viết liên quan